Olpersgården

 

Välkommen till Olpersgården!

 

Olpersgården är en gammal släktgård belägen i Skogbo by en mil nordöst om Östervåla.

 

Gården har funnits i familjens ägo i snart 400 år och idag ägs och brukas gården av Olof Olsson, den trettonde generationen  i rakt nedstigande led, med hjälp av sina föräldrar Lars-Erik och Anitha.

 

År 1813 skedde en katastof i Skogbo då tre gårdar brann ned till grunden. På Olpers startade man återuppbyggnaden och 1815 stod mangårdsbyggnaden färdig.

 

År 1826 beställde dåvarande husbondefolket Olof och Anna Persson att hela huset skulle målas och dekoreras av allmogekonstnären Hans Wikström. Idag kan du uppleva de 185-åriga vacka och dramatiska målningarna på samma väggar som Wikström målade dem.

 

Mangårdbyggnaden har sedan mitten på 1900-talet visats som muséum för besökare från när och fjärran. Vid ett besök upplever du ett Uppländskt bondehem som det såg ut i början på 1900-talet. Dramatiska väggmålningar och släktens möbler och interiörer.

 

Gör ett besök hos oss och upplev skönhet och historia i en gemytlig tillvaro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

 

 

 

1/10 Nu har vi stängt muséet för säsongen men arbetet på gården fortsätter med djuren, i jorden och i skogen. 

Välkomna att planera in ett besök under nästa år. Vi öppnar muséet igen i april.

 

 

Fest i Heby-veckan 2012 genomfördes med ca 50 besökare i vackert sommarväder och med gott fika på gårdstunet. 

 

 

 

1/5 Nu har Olpersgården öppnat igen för säsongen. Blomsterprakten i trädgården är stor och djuren har gått ut på grönbete.

 

Varmt välkomna att

boka in ett besök!